ako pacienta informovať a overiť si porozumenie
Aktuálny stav
Nezapísaní
Cena
12
Začnite zakúpením kurzu v obchode. Dostanete prihlasovacie údaje a môžete sa prihlásiť a začať.

Veľkou časťou rozhovorov lekárov s pacientmi býva poskytovanie informácií. Lekár informuje o výsledkoch vyšetrení, o diagnóze, účinkoch liekov, o postupe v liečbe… Ako pacienta informovať tak, aby to bolo naozaj efektívne?

V tomto kurze sa dozviete prečo informovanie – prenos informácií od lekára ku pacientovi – vôbec nie je také jednoduché. Ukážeme si to na jednej z prehľadných a vysvetľujúcich teórii komunikácie – Informačnej teórii Shannona a Weavera.

Potom si vysvetlíme ako pacienta informovať, aby sme efektivitu poučenia pacienta zvýšili.

Avšak všetka táto námaha, sústredenie a čas venovaný lekárom na vysvetľovanie pacientovi často vychádza navnivoč, keď pacient nerozumie alebo nie je v stave vnímať lekára pozorne.

A v dvoch lekciách si vysvetlíme niekoľko techník ako si kvalitne overiť pacientovo porozumenie.

Totiž – 9 z 10 lekárov, ktorí si naozaj overujú, či pacient dobre rozumel, to nanešťastie robia spôsobom, ktorým nič nezistia.

informačná teória

5 zdrojov skreslení v komunikácii – informačná teória

Reč človeka je úžasný spôsob ako preniesť veľa zložitých informácií od jedného človeka k druhému. Napriek tomu, je to stále nedokonalý spôsob prenosu informácií. Pozrite si, prečo to tak je.

lekcia ako informovať pacienta

Ako informovať pacienta – čo pomáha lekárovi aj pacientovi

Informovanie zaberá lekárovi aj pacientovi najviac času z rozhovoru. Pozrime sa na to, ktoré veci zvyšujú šancu, že informovanie bude efektívne pre lekára a užitočné pre pacienta.

lekcia ako si overiť P porozumenie 1

Ako si overiť porozumenie u pacienta 1

Lekári informujú pacientov o výsledkoch vyšetrenia, čo znamenajú, aké sú možnosti liečby, vysvetľujú svoje postupy a mnoho ďalších informácií. A 9 z 10 lekárov, ktorí si overujú, či pacient rozumel to však robia spôsobom, ktorým nič nezistia. Ako teda na to?

ako si overiť pacientovo porozumenie 1

Ako si overiť pacientove porozumenie 2

Aký komunikačný princíp vysvetľuje metafora podania pohára vody?

Konflikt zaujmov Aleš Bednařík garant
Vyhlasujem na svoju česť, že ako odborný garant tohto kurzu nie som v konflikte záujmov.
(roky 2019-2020)
Konflikt zaujmov Aleš Bednařík lektor
Vyhlasujem na svoju česť, že ako lektor tohto kurzu nie som v konflikte záujmov.
Prednášam komunikačné a psychologické témy, nie medicínske. (roky 2019-2020)
Scroll to Top